Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Firmy používajúce Express v produkcii

Ak vaša firma používa Express, dajte nám vedieť: callback@us.ibm.com.