Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Rýchly, jednoduchý a minimalistický webový aplikačný framework pre Node.js
$ npm install express --save

Webové aplikácie

Express je minimalistický, flexibilný, webový Node.js framework poskytujúci robustnú škálu funkcionality pre webové a mobilné aplikácie.

API

S nespočetným množstvom dostupných HTTP utilít a middlewarov je tvorba robustného API rýchla a jednoduchá.

Vyhotovenie

Express predstavuje tenkú vrstvu elementárnych prvkov webovej aplikácie bez skrývania Node.js prvkov, ktoré poznáte a milujete.