Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

âś–

Express generátor

Pre rýchle vygenerovanie skeletonu aplikácie môžete použit nástroj express-generator.

Nainštalujte express-generator pomocou nasledujúceho príkazu:

$ npm install express-generator -g

Pre zobrazenie ďalších možností príkazu zadajte prepínač -h:

$ express -h

 Usage: express [options] [dir]

 Options:

  -h, --help     output usage information
    --version    output the version number
  -e, --ejs      add ejs engine support
    --hbs      add handlebars engine support
    --pug      add pug engine support
  -H, --hogan     add hogan.js engine support
    --no-view    generate without view engine
  -v, --view <engine> add view <engine> support (ejs|hbs|hjs|jade|pug|twig|vash) (defaults to jade)
  -c, --css <engine> add stylesheet <engine> support (less|stylus|compass|sass) (defaults to plain css)
    --git      add .gitignore
  -f, --force     force on non-empty directory

Nasledujúci príkaz vytvorí v aktuálnom priečinku Express aplikáciu s názvom myapp:

$ express --view=pug myapp

  create : myapp
  create : myapp/package.json
  create : myapp/app.js
  create : myapp/public
  create : myapp/public/javascripts
  create : myapp/public/images
  create : myapp/routes
  create : myapp/routes/index.js
  create : myapp/routes/users.js
  create : myapp/public/stylesheets
  create : myapp/public/stylesheets/style.css
  create : myapp/views
  create : myapp/views/index.pug
  create : myapp/views/layout.pug
  create : myapp/views/error.pug
  create : myapp/bin
  create : myapp/bin/www

Potom nainštalujte dependencie:

$ cd myapp
$ npm install

Na MacOS príp. Linux, spustíte aplikáciu príkazom:

$ DEBUG=myapp:* npm start

Na Windows, prĂ­kazom:

> set DEBUG=myapp:* & npm start

Potom v prehliadaÄŤi zadajte http://localhost:3000/.

Vygenerovaná aplikácia má naslednovnú štruktúru priečinkov:

.
├── app.js
├── bin
│  └── www
├── package.json
├── public
│  ├── images
│  ├── javascripts
│  └── stylesheets
│    └── style.css
├── routes
│  ├── index.js
│  └── users.js
└── views
  ├── error.pug
  ├── index.pug
  └── layout.pug

7 directories, 9 files

Takáto štruktúra aplikácie je len jedným z mnohých spôsobov usporiadania Express aplikácie. Môžete ju použit, alebo ju zmeniť tak, ako vám bude najlepšie vyhovovať.