Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Inštalácia

Za predpokladu, že už máte nainštalovaný Node.js, vytvorte priečinok pre vašu aplikáciu a presuňte sa tam.

$ mkdir myapp
$ cd myapp

Pomocou príkazu npm init vytvorte pre vašu aplikáciu súbor package.json. Viac informácií o tom, ako funguje package.json sa dozviete po prečítaní Specifics of npm’s package.json handling.

$ npm init

Tento príkaz vás vyzve k zadaniu viacerých informácií, ako sú napr. názov a verzia vašej aplikácie. Teraz, kvôli zjednodušeniu, stlačte len ENTER k potvrdeniu defaultných hodnôt väčšiny z nich, okrem bodu:

entry point: (index.js)

Zadajte app.js, prípadne akýkoľvek iný názov hlavného súboru vašej aplikácie. Ak ho chcete nazvať index.js, stlačte ENTER k potvrdeniu navrhovaného názvu súboru.

Teraz v myapp priečinku nainštalujte Express a pridajte ho ako dependenciu do package.json. Takto:

$ npm install express --save

Ak chcete nainštalovať Express bez toho, aby bol pridaný ako dependencia, vynechajte prepínač --save

$ npm install express

Node moduly inštalované s prepínačom --save sú automaticky pridané do dependencies zoznamu v súbore package.json. Následne spustením príkazu npm install v app priečinku sa všetky dependencie zo zoznamu automaticky nainštalujú.