ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

ตัวอย่าง Hello world

โค้ดด้านล่างนี้เป็นแอปพลิเคชัน Express จำเป็นแบบง่ายที่สุดที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ โดยเป็นไฟล์ app ไฟล์เดียว — ไม่ใช้ โค้ดที่ได้จาก Express generator ที่สร้างโครงสร้างเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันตัวเต็มที่มีไฟล์ JavaScript มากมาย และไดเรทอรีย่อยสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ


const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!')
})

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`)
})

app นี้จะเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์และเฝ้าตรวจสอบ (listen) การเชื่อมต่อที่พอร์ต 3000 โดยที่ app จะตอบสนองด้วงคำว่า “Hello World!” สำหรับการร้องขอ มายัง root URL (/) หรือ route แต่สำหรับ path อื่นๆ app จะตอบสนองด้วย 404 Not Found

ตัวอย่างด้านบนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานได้จริง โดยกดไปที่ลิงค์ URL ที่แสดงอยู่จะเปิดหน้าเว็บใหม่และตอบสนองคำร้องขอของคุณอย่างทันที และสิ่งที่คุณแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บ เพียงกดไปที่ลิงค์อีกครั้ง ได้รับการสนับสนุนจาก RunKit ซึ่งให้การเชื่อมต่อ interactive JavaScript playground สำหรับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ของ Node บนเว็บเบราว์เซอร์ คำสั่งด้านล้างสำหรับรัน app เดียวกันบนเครื่องของคุณ

RunKit เป็นบริการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช้หน่วยงานของโครงการ Express

รันบนเครื่องของคุณ

เริ่มต้นด้วยการสร้างไดเรกทอรีชื่อว่า myapp เปลี่ยนไปที่ไดเรกทอรีที่สร้างขึ้นแล้วใสคำสั่ง npm init แล้วติดตั้ง express และ dependency ต่างๆ ดังขั้นตอนการติดตั้ง

ในไดเรกทอรี myapp สร้างไฟล์ app.js ขึ้นมาและคัดลอกโค้ดจากตัวอย่างข้างบนมากใส่ในไฟล์

req (คำร้องขอ) และ res (คำตอบสนอง) เป็นอ็อบเจกต์เดียวกันที่จัดให้โดย Node ซึ่งคุณสมารถเรียกใช้ req.pip() req.on('data', callback) และอื่นๆ โดยไม่ต้องเรียกใช้ Express

รัน app ด้วยคำสั่งนี้:

$ node app.js

แล้วโหลด http://localhost:3000/ ในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูผลลัพธ์