ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

การติดตั้ง

สมมุติว่าคุณได้ติดตั้ง Node.js ในเครื่องคุณเรียบร้อยแล้ว ใช้คำสั่งข้างล่างนี้เพื่อสร้างไดเรกทอรีสำหรับเก็บแอปพลิเคชันของคุณ และใช้เป็นเก็บไฟล์ที่จะสร้างขึ้นต่อไป

$ mkdir myapp
$ cd myapp

ใช้คำสั่ง npm init เพื่อสร้างไฟล์ package.json สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า package.json ทำงานอย่างไร สำมารถดูได้ที่ Specifics of npm’s package.json handling

$ npm init

หลังจากใส่คำสั่งนี้จะมีข้อความพร้อมรับให้คุณใส่ข้อมูลต่างๆ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน เช่น ชื่อและรุ่นของแอปพลิเคชันของคุณ สำหรับตอนนี้ คุณเพียงแต่กดปุ่ม ENTER เพื่อใช้ค่าเริ่มต้นของข้อมูลส่วนต่างๆ ยกเว้นข้อมูลดังต่อไปนี้

entry point: (index.js)

ใส่ app.js หรือชื่ออะไรก็ตามที่คุณต้องการสำหรับไฟล์หลักที่จะสร้าง ถ้าคุณต้องการใช้ค่าเริ่มต้นเป็น index.js เพียงกดปุ่ม ENTER เพื่อรับค่าเริ่มต้นของไฟล์หลักที่แนะนำ

ต่อไปเป็นการติดตั้ง Express ในไดเรกเทอรี myapp และบันทึกไว้ในรายการเกี่ยวโยง (dependencies list) ตัวอย่างเช่น:

$ npm install express

สามารถติดตั้ง Express ชั่วคราวได้โดยไม่ใส่ไว้ในรายการเกี่ยวโยง ด้วยคำสั่ง:

$ npm install express --no-save

โดยค่าเริ่มต้นของ npm รุ่นที่ 5.0 ขึ้นไป คำสั่ง npm install เพิ่มโมดูลต่างๆ ไปที่รายการ dependencies ในไฟล์ package.json ถ้าเป็นรุ่นแรกๆ ของ npm คุณจำเป็นต้องใส่คำสั่ง --save ไปพร้อมกับคำสั่ง npm install ซึ่อหลังจากนี้ใช้คำสั่ง npm install ในไดเรกเทอรีของคุณ จะติดตั้งโมดูลที่อยู่ในรายการ dependencies โดยอัตโนมัติ