This document might be outdated relative to the documentation in English. For the latest updates, please refer to the documentation in English.

✖

O’rnatish

Avval, agar ish direktoryasini yaratmagan bo’lsangiz, uni yarating va ish direktoriyasiga aylantiring.

$ mkdir myapp
$ cd myapp

Agar sizning direktoriyangizda package.json fayli mavjud bo’lmasa, uni npm init buyrug’i orqali yarating.

$ npm init

Expressni dastur direktoriyangizga o’rnating va uning kerakli modullarini saqlab qo’ying:

$ npm install express --save

Expressni vaqtinchalik o’rnatish uchun va uning kerakli modullarni saqlab qo’ymaslik uchun --save qo’shimchasini olib tashlang::

$ npm install express

Agar --save orqali modullarni o’rnatsangiz u package.json faylidagi dependencies ro’yxatidagi qo’shiladi. Dastur direktoriyasida npm install buyurug’ini bajarsangiz, dasturning barcha kerakli modullarni avtomatik tarzda o’rnatib beradi.